RATON 3GO WIRELESS TAXI NEGRO USB

RATON 3GO WIRELESS TAXI NEGRO USB | MWTAXI

Descripción

Wireless taxi, usb, pvc. 1600 dpi

RATON 3GO WIRELESS TAXI NEGRO USB