RATON 1LIFE MW BLAZE WIRELESS OPTICO 800-1600DP

RATON 1LIFE MW BLAZE WIRELESS OPTICO 800-1600DP | 1IFEMWBLAZE

Descripción

Optical, 800-1600 DPI, 2.4 GHz, 63.5 g

RATON 1LIFE MW BLAZE WIRELESS OPTICO 800-1600DP